OKSP1020 Craft Education (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Käsityön pedagogiikka, käsityön merkitys ajattelun kehittymisessä, opetusta ohjaavat dokumentit, käsityön oppimisympäristöt

Suoritustavat

Pienryhmäopiskelu ja opintotehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa toimia käsityön pedagogisena asiantuntijana työyhteisössään
- osaa toimia käsityön kehittämisestä vastaavana asiantuntijana työyhteisössään
- ymmärtää ihmisen kognition kehollisuuden.

Study materials

Erikseen sovittavat oppimateriaalit

Literature

  • Erikseen sovittava kirjallisuus

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item