OKSP1010 Multi-material Craft (10 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Materiaalien tuntemus, tekniikat, koneet ja laitteet, työturvallisuus, käsityöprojektin toteuttaminen

Suoritustavat

Pienryhmäopiskelu ja opintotehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee eri materiaalien ominaisuuksia ja osaa soveltaa niihin liittyviä työtapoja kokemustensa perusteella
• osaa työskennellä turvallisesti käsityön oppimisympäristössä.

Study materials

Erikseen sovittavat oppimateriaalit

Literature

  • Erikseen sovittava kirjallisuus

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item