MUTY1010 Project (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään projektityöskentelyn eri osa-alueisiin suunnittelemalla, toteuttamalla ja raportoimalla jokin työelämänäkökulman kannalta merkityksellinen projekti. Projekti voi olla monialainen kehittämishanke, ulkopuolinen tilaustyö, osa tieteellistä toimintaa (esimerkiksi laitoksen tutkimusprojektia) tai laajempaa EduFutura-yhteistyötä (työskentely esimerkiksi Suomalaisen musiikkikampuksen tapahtumatuotannoissa tai muissa työelämän tarpeisiin suunnitelluissa projekteissa). Projektin toteutustekniikat valitaan ryhmäkohtaisesti ja kulloinkin tarjolla olevien tilaisuuksien mukaan.

Suoritustavat

Projektin suunnitteleminen, toteuttaminen ja raportoiminen. Kurssin tarkka suoritustapa ja arviointikriteerit ilmoitetaan erikseen lukuvuosittain.

Arviointiperusteet

Projektijakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata omaa rooliaan projektityöskentelyssä
- laatia projektisuunnitelman ja raportoida projektin kirjallisesti
- arvioida omia projektityöskentelyyn liittyviä henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan
- työskennellä tavoitteellisesti osana projektitiimiä
- arvioida kehittymistään ja ammatillisia, omaan asiantuntijuuteen liittyviä tavoitteitaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item