MUTY1005 Learning through Work (1–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
pystyy mahdollisuuksien mukaan soveltamaan käytännön työtehtävissä pää- ja sivuaineissaan omaksumiaan tietoja ja taitoja.

Suoritustavat

Lyhyt työssäoppimisjakso ja siitä kirjoitettava raportti.

Työssäoppimisjaksoista ei yleensä tehdä erillistä sopimusta.

Arviointiperusteet

Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Learning outcomes

Työssäoppiminen. Työssäoppisjakson aikana opiskelija on lyhytaikaisissa työtehtävissä, jotka liittyvät hänen opintoihinsa ja lisäävät hänen tietojaan ja asiantuntemustaan opiskeltavasta alasta. Työssäoppiminen sijoitetaan tutkinnossa muihin opintoihin.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item