MUTY1004 Practical Training (5–15 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa,
osaa arvioida omia työelämävalmiuksiaan ja kehittymistään työtehtävissä,
tunnistaa oman asiantuntijuutensa keskeiset osat,
tunnistaa kehittämistä vaativat tietojensa ja taitojensa alueet,
pystyy mahdollisuuksien mukaan soveltamaan käytännön työtehtävissä pää- ja sivuaineissaan omaksumiaan tietoja ja taitoja.

Suoritustavat

Harjoittelujakso ja siitä kirjoitettava raportti. Harjoittelujakso kestää yleensä kolme kuukautta (15 op). Myös yhden (5 op) ja kahden kuukauden (10 op) jaksot ovat mahdollisia.

Kaikista opintoihin liittyvistä harjoittelujaksoista allekirjoitetaan sopimus opiskelijan, työnantajan ja oppiaineen kesken.

Arviointiperusteet

Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Learning outcomes

Harjoittelujakson aikana opiskelija on työtehtävissä, jotka liittyvät hänen opintoihinsa ja lisäävät hänen tietojaan ja asiantuntemustaan opiskeltavasta alasta. Harjoittelu sijoitetaan tutkinnossa muihin opintoihin.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item