MUTY1001 Study and Career Planning (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (eHOPS), suunnitelma kansainvälistymisestä, tutustuminen vaihto-opiskelukohteisiin ja oman opintopolun kannalta kiinnostaviin valmistuneiden alumnitarinoihin. Portfolion laatiminen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ohjauskeskustelut ja ohjattu itsenäinen työskentely.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata yliopiston hallintorakenteen ja tutkintojen rakenteen sekä opintoihin liittyvät keskeiset käsitteet
- hahmottaa opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet yliopiston tutkintosäännön ja musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen opiskeluohjeiden mukaisesti
- ottaa vastuun opintoihinsa liittyvän tiedon hankinnasta
- hahmottaa sivuainevalintojen merkityksen työllistymiselle ja urapolulle
- kuvata osaamistaan ja sen kehittymistä portfoliotyöskentelyn avulla
- asettaa tavoitteita opinnoilleen
- suunnitella ja aikatauluttaa opintojaan ja tehdä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (eHOPS)
- kuvata opiskeluun liittyviä kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Additional information

Ajoitus: Ensimmäinen opintovuosi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item