MTKY060 Positions of Trust (2–8 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelija voi saada jokaisesta seuraavasta luottamustehtävästä 2 opintopistettä, yhteensä enintään 8 opintopistettä:
- vähintään vuosi JY:n virallisessa hallintoelimessä (yliopistokollegio, yliopiston hallitus, tiedekuntaneuvosto, koulutusneuvosto)
- vähintään vuosi ainejärjestön hallituksessa
- vähintään vuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävässä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana)
- vähintään vuosi yliopiston opintotukilautakunnassa, yliopiston, tiedekunnan tai laitoksen virallisessa työryhmässä (esim. tiedekunnan opetussuunnitelmatyöryhmä, tutkintolautakunta)

Opintosuorituksen saa pääsääntöisesti vain toimielimen varsinaisena jäsenenä toimimisesta, ellei varajäsenenä toimiminen ole vastannut työmäärältään varsinaisen jäsenen työmäärää.

Toimiminen samassa luottamustehtävässä voidaan lukea hyväksi vain kerran.

Suoritustavat

Opintopisteiden saaminen edellyttää, että opiskelija on aktiivisesti osallistunut luottamustehtävänsä hoitamiseen. Suoritusmerkinnän saamiseksi opiskelijan tulee laatia viimeistään vuoden kuluttua toimikauden päättymisestä raportti, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä (yksityiskohtainen kuvaus tehtävistä, joissa opiskelija on toiminut, mitä hän on niissä tehnyt ja arvio, mitä hän on luottamustehtävässä toimiessaan oppinut) sekä reflektoi kertynyttä osaamistaan suhteessa osaamistavoitteisiin.

Learning outcomes

-

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item