LYTP1003 Basics of Sport Sociology (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla valaistaan liikuntasosiologiaa urheilun, liikunnan ja ruumiillisuuden tulkitsijana. Tarkasteltavana ovat eriytyneen liikuntasosiologisen kysymyksenasettelun keskeiset ja ajankohtaiset tutkimuskohteet. Liikuntasosiologia kiinnitetään sosialisaatioon, väestömuutoksiin, sosiaaliseen kontrolliin ja kulttuurin muutokseen sekä jälkiteollisen yhteiskunnan erityispiirteisiin.

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille (20 tuntia), luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhteistentissä luentosarjan lopuksi.

Arviointiperusteet

Yhteistentti luennoista ja kirjallisuudesta, jossa luentotenttiä painotetaan 50 % ja kirjatenttiä 50 %.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija
- pystyy käsitteellistämään liikunnan ja urheilun perusilmiöitä
- tuntee liikuntasosiologian tehtävät liikuntakulttuurin jäsentäjänä
- ymmärtää liikuntasosiologian aseman osana liikunta- ja yhteiskuntatieteiden kokonaiskenttää
- on tutustunut sosiologian ja liikuntasosiologian keskeisiin teoreetikkoihin

Additional information

syyslukukausi

Literature

  • Giulianotti, R. 2016. Sport, a Critical Sociology. Fully revised 2nd edition. Cambridge/Malden, MA: Polity Press. (248 s); ISBN: 978-0-7456-6992-2, 978-0-7456-6993-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item