LYTP1002 Society, Business and Sport (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi koostuu useiden eri luennoitsijoiden esityksistä, joissa käsitellään muun muassa liikunta- ja urheilualan yrityskenttää, urheilun kansalaistoiminnan ja huippu-urheilun risteytyviä käytäntöjä, liikuntahallinnon ja liiketoiminnan kytkentöjä, urheiluorganisaation johtamista, laskentatoimea liikuntajohtamisen apuna, urheilumarkkinointia, urheilun rahoituskäytäntöjä, liikunta-alan yrittäjänä toimimista sekä muuttuvia urheilumediamarkkinoita.

Suoritustavat

Luentoja 21 tuntia ja päätösseminaarit 3 x 2 tuntia (kontaktiopetusta yhteensä 27 tuntia). Aktiivinen osallistuminen luennoille ja itsenäistä työskentelyä. Kurssille osallistujat pitävät henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa ja osallistuvat ryhmätehtävien laadintaan, jotka esitellään kurssin päätösseminaareissa. Oppimispäiväkirjat palautetaan kurssin päättyessä kurssin vastuuhenkilölle.
Oppimispäiväkirjoihin kirjoitettavien tekstien tarkoituksena on käsitellä kunkin luennon ja siihen mahdollisesti liittyvän oheiskirjallisuuden herättämiä ajatuksia, ei laatia luentoreferaattia. Luennoitsijat saattavat esittää luennoilla ajankohtaisia kysymyksiä, joita oppimispäiväkirjoissa on mahdollista käsitellä.

Arviointiperusteet

Ryhmätehtävän laadinta ja esittäminen.
Oppimispäiväkirjan pitäminen ja palautus.
Läsnäolovelvollisuus kurssilla vähintään 85 % = vähintään 11/13 kertaa läsnä luennoilla/päätösseminaareissa. 3-4 poissaoloa mahdollista korvata tehtävillä, 5 poissaoloa tai enemmän johtaa arvosanaan hylätty.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää liikuntakulttuurin ja liiketoiminnan peruskytkennät
- tunnistaa keskeiset aihealueisiin liittyvät käsitteet
- hahmottaa liikunnan ja urheilun sekä liiketoiminnan nykytilaa ja nykytilaan johtaneita muutoksia

Additional information

Kevätlukukausi. Kurssi järjestetään Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja liikunnan yhteiskuntatieteiden yhteistyönä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item