LYTP008 Sport Administration and Policy Making (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

1. Politiikan käsitteitä, teorioita ja tutkimusmetodeja
2. Liikuntapolitiikan sisällöt
3. Liikuntapoliittiset rakenteet
4. Kollaboratiiviset liikuntapoliittiset vaikutusmekanismit
5. Politiikan ajankohtaisia tutkimusteemoja

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia), joissa opiskelijatehtävä ajankohtaisista liikuntapoliittisista kysymyksistä. Luentotentti luentosarjan lopuksi ja kirjallisuuden tenttiminen tiedekunnan yleisessä tentissä.

Arviointiperusteet

Luentotentti 40 % ja kirjallisuustentti 40 %. Liikuntapoliittinen katsaus 20 %.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee liikuntapoliittiset rakenteet ja sisällöt yhteiskunnassa
- osaa käyttää liikunnan asiantuntijana liikuntapoliittisia mekanismeja hyväkseen muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa
- tuntee kollaboratiivisen liikuntapolitiikan perusteet ja yhteistoiminnallisen toimintatavan
- hallitsee perusteet kansainvälisestä liikuntapolitiikasta

Additional information

kevätlukukausi

Description of prerequisites

LYTP006 Liikuntasuunnittelun perusteet

Study materials

Ajankohtaiset liikuntapoliittiset katsaukset.

Literature

  • Stenbacka, Wilhelm, Mäkinen, Jarmo, Lämsä, Jari & Nieminen, Maarit. 2018. Liikunnan ja urheilun julkinen tuki ja rakenteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. KIHU:n julkaisusarja, nro 62. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämiskeskus, Jyväskylä: PDF: https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2018_ste_liikunnanj_sel99_27365.pdf Huom, vain sivut 7-92! (yht. 86 s.)
  • Andersen, Svein & Ronglan, Tore. 2012. Same ambitions - different tracks: A comparative perspective on Nordic elite sport. Managing Leisure 17(2-3):155-169. Artikkeli luettavissa Kopassa. (yht. 15 s.)
  • Lehtonen, Kati. 2015. Suomalaisen urheiluliikkeen muutosprosessi systeemiteoreettisesti tulkittuna. Hallinnon Tutkimus (34) 4, 326–340. PDF: http://elektra.helsinki.fi/se/h/0359-6680/34/4/suomalai.pdf (yht. 15 s.)
  • http://dx.doi.org/10.1080/19406940.2016.1164742
  • https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2018_ste_liikunnanj_sel99_27365.pdf
  • http://elektra.helsinki.fi/se/h/0359-6680/34/4/suomalai.pdf
  • Mäkinen, Jarmo, Aarresola, Outi, Lämsä, Jari, Lehtonen, Kati & Nieminen, Maarit. 2016. Managing civic activities by performance: impacts of the government’s performance-based funding system and the domain structure in Finnish sports policy. International Journal of Sport Policy and Politics. (8) 2, 265–285. DOI: 10.1080/19406940.2016.1164742. PDF: http://dx.doi.org/10.1080/19406940.2016.1164742 (yht. 21 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item