LTKA2000 Academic Personal Training (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Harjoitusasiakkuuden kokonaisuus (taustakartoitus, testaus, harjoitusohjelman suunnittelu, toteutus ja arviointi)
Asiakkaan käyttäytymisen muutoksen ohjaaminen (arvot, motivaatio, tavoite)
Laadukkaan ohjauksen periaatteet
Erityishuomiota vaativat asiakasryhmät (ylipaino, syömishäiriöt, uupuneet, sydän- ja aineenvaihduntaongelmaiset, tuki- ja liikuntaelinongelmaiset, stressi)
Iäkkäiden henkilöiden erityistarpeet
Ravinto osana yksilöllistä hyvinvointivalmennusta – yksilöllisen ravinto-ohjauksen toteuttaminen osana harjoitusasiakkuutta
Yrittäjyys hyvinvointialalla; myynti, markkinointi, eettisyys, palvelumuotoilu, tuotteistaminen
Työhyvinvointi pähkinänkuoressa

Suoritustavat

Syksy: 3 viikonloppua lähiopetusta (40 h luentoja ja harjoituksia) 2op
Ennakkotehtävät lähiopetuspäiviin 1 op
Harjoitusasiakkuus/valmennussuhde 3kk, josta tehdään kirjallinen seminaarityö 150 h) 5op

Kevät: seminaari ja näyttökoe (kirjallisten seminaaritöiden purku 10 h, henkilökohtainen näyttökoe 1 h) 2 op

Arviointiperusteet

Ennakkotehtävät hyv/hyl
Näyttökoe hyv/hyl
Seminaarityö 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa motivoida erilaisia liikkujia ja soveltaa liikuntaohjelmia heidän tarpeisiinsa
• osaa laatia harjoitusohjelmia ihmisen kokonaisvaltaisista hyvinvointitavoitteista yksittäiseen harjoitukseen
• tuntee ravintovalmennuksen perusteet
• osaa huomioida yksilölliset erityistarpeet ohjauksessa
- nuorten, aikuisten ja ikääntyvien henkilöiden tarpeet
- tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat, ylipaino, työuupumus
• osaa tuotteistaa hyvinvointivalmennuksenyksilöllisten

Additional information

Opiskelijat ovat hakeneet tälle opintojaksolle, osallistumisoikeus vain valituilla!

Description of prerequisites

-3.-5. vuoden liikuntapedagogiikan ja liikuntabiologian opiskelijoille

Study materials

Kirjallisuus artikkelit ja kirjat (voi olla aikaisemmin suoritettua, käytetään ennakkotehtävissä ja seminaaritöissä)
Yrittäjyys hyvinvointialalla
Työhyvinvointi
Hagger, M. Intrinsic motivation and self-determination in exercise and sport. 2007.
Liukkonen J. Psyykkinen vahvuus: mielen taitojen harjoituskirja. 2017.
Kangasniemi A ja Kauravaara K. Kohti muutosta - Arvo- ja hyväksymispohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy. 2016.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item