LPSP306 Promotion of Physical Activity and motivation (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Liikuntamotivaatio ja sen edistäminen, käyttäytymisenmuutosteoriat ja -menetelmät, fyysisen aktiivisuuden edistäminen.

Suoritustavat

Verkkoluennot (4-6 t) ja oppimistehtävä.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- osaa kuvata keskeiset liikuntamotivaatioteoriat ja käsitteet
- osaa kuvata keskeiset käyttäytymisenmuutosteoriat ja liikunnanedistämisohjelmat

Literature

  • Marcus, B. H. & Forsyth, L. (2009) Motivating People to Be Physically Active. 2nd Edition. Champaign, IL: Human Kinetics.; ISBN: 9780736072472

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item