LPSP1003 Emotional and Interaction Skills in physical exercise (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tunne- ja vuorovaikutustaidot teoriassa ja käytännössä: minäviestit, kuuntelun taidot, ongelmanratkaisutaidot, tiimityöskentelyn kehittämisen perusmenetelmät sekä yhteistyön ja vastuunoton taidot.

Suoritustavat

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (22 h), oppimistehtävät ja oppimispäiväkirja.

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävien ja oppimispäiväkirjan hyväksytty suorittaminen.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata tunne- ja vuorovaikutusoppimista käsitteenä sekä yksilö- ja ryhmätason ilmiönä
- ilmaista selkeästi omia ajatuksia, tunteita ja
tarpeita minäviesteillä
- hallitsee kuuntelutaitoja
- ratkaista vuorovaikutusongelmia
- tunnistaa ryhmän kehittämisen perusmenetelmiä
- kuvata systeemisiä lähestymistapoja
vuorovaikutusongelmien ratkaisemiseen

Literature

  • Lintunen & Gould (2014). Developing Social and Emotional Skills. In: A. Papaioannou and D. Hackfort (eds.) Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology. Global perspectives and fundamental concepts. London: Routledge. pp. 619-633.; ISBN: 9781315880198

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item