LPEP301 Learning Exercise Skills and Skill Coaching (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehtyminen taitojen oppimisen ja valmentamisen käsitteisiin,teorioihin ja ilmiöihin
Taitovalmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin harjoitteleminen
Taitoharjoitteluympäristöjen rakentamisen harjoittelu ja erilaisten taitoharjoittelumenetelmien kokeileminen
Liikuntataitojen analysointimenetelmien kokeileminen Taitojen oppimisen/valmentamisen tieteelliseen artikkeliin perehtyminen ja sen referointi

Suoritustavat

Luennot 12 tuntia, demonstraatiot 20 tuntia, itsenäinen ja ryhmätyöskentely.
Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja demoihin. Kirjallisuuden tenttiminen yhdessä luento- ja demomateriaalin kanssa.

Arviointiperusteet

0 - 5 (40% aktiivisesta osallistumisesta, 30% luennot ja demot, 30% kirjallisuus).

Learning outcomes

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan
· kuvailla peruskäsitteet ja teoriat liikuntataitojen oppimisprosessista
· kuvata taitojen oppimiseen liittyviä psykologisia, fyysisiä ja sosiaalisia taustailmiöitä
· osaavan muodostaa liikuntataitojen oppimista edistäviä harjoitusympäristöjä sekä ohjata taitojen oppimista
· hallitsevan liikuntataitojen ohjelmoinnin osaksi harjoitusohjelmaa
· osaavan analysoida liikuntataitoja
· osaavan etsiä, tulkita, raportoida ja esittää taitojen oppimisen tutkimuksia

Description of prerequisites

LPEP300 Liikuntapedagogiikka ja didaktiikka

Study materials

Davids ym. (2008) Dynamics of Skill Acquisition. A Constraints-Led Approach. Human Kinetics. Champaign, IL, USA. (220 s.)
Magill 2010. Motor Learning and Control: Concepts and Applications.McGraw-Hill (480 s).
Schmidt & Wrisberg (2014) Motor Learning and Performance (3rd edition). Human Kinetics, Champaign, IL, USA. (400 s.)

Literature

  • Jaakkola T. (2010) Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Jyväskylä: PS-kustannus (206 s.).; ISBN: 978-952-451-485-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item