LPEP300 Exercise Pedagogy and Didactics (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Harjoittelu koulussa tai urheiluseurassa tai urheiluakatemiassa.
Opettajan/valmentajan työn tavoitteet sekä niiden pilkkominen
tuokiokohtaisiksi osatavoitteiksi, opetusprosessin didaktiset osatekijät
(organisointi, erilaisten ohjausmenetelmien ja opetustyylien käyttö,
instruktion anto ja palaute) eriyttäminen, eheyttäminen sekä arviointi

Suoritustavat

Harjoittelu joko koulussa tai urheiluseurassa tai urheiluakatemiassa sekä siihen liittyvät ohjeistus - ja palauteseminaarit 4 tuntia. Luennot 10 tuntia, harjoitukset 14 tuntia, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden tenttiminen.

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja demoihin. Kirjallisuuden
tenttiminen yhdessä luento- ja demomateriaalin kanssa. Raportin
laatiminen harjoittelusta.

Arviointiperusteet

0 - 5 (luennot ja kirjallisuus 100 %). Harjoitukset ja raportti arvioidaan
hyväksytty/hylätty.

0 - 5 (luennot ja kirjallisuus 100 %).
Harjoitukset ja raportti arvioidaan
hyväksytty/hylätty.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
· osaa kuvata opettajan/valmentajan toimenkuvaan kuuluvien tehtävien monipuolisuuden
· tietää liikuntadidaktiikan peruskäsitteet
· osaa selittää opettajan sekä valmentajan työn taustalla
vaikuttavia teorioita ja arvoja
· osaa laatia tunti- ja tuokiosuunnitelmia, käyttää
tarkoituksenmukaisia opetustyylejä ohjatessaan ja tietää,
miten ohjaajan arvot näkyvät

Literature

  • Jaakkola ym. (toim., 2013) Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PSkustannus,<br />274-381.; ISBN: 978-952-451-582-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item