LBIP300 Sports Coaching Foundation Training (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Valinnaisesti kaksi seuraavista harjoittelupaikoista:
- Urheiluluokkaharjoittelu
- Urheiluakatemiaharjoittelu
- Urheiluseuraharjoittelu
- Piiri- tai aluetasolla suoritettava harjoittelu
- Lajiliittojen valmennusleirit
- Valmennuskeskusharjoittelu
- Kansainvälinen harjoittelu valmennuskeskuksessa

Suoritustavat

Seminaari 10 tuntia. Harjoittelusuunnitelmien ja -raportoinnin laatiminen.
Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun valituissa harjoittelupaikoissa.

Arviointiperusteet

0 - 5 (suunnitteluraportti 50 %, seurantaraportti 50 %).

Learning outcomes

Opintojakson lopussa opiskelija osaa
· kasvun ja kehityksen tunnistamisen ja huomioimisen
· harjoittelusuunnitelmien laatimisen pitempiaikaiseen ohjelmointiin saakka
· yksittäisten harjoitusten suunnittelun, ohjaamisen / valmentamisen ja palautteen annon
· arvioida urheilijan kokonaiskuormitusta

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item