LATP022 Basic Course in Metrics (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Antiikin metriikan peruskäsitteet ja runomitat.

Suoritustavat

Harjoituskurssilla (suullisia ja kirjallisia harjoituksia) tutustutaan antiikin metriikan peruskäsitteisiin ja tavallisimpiin runomittoihin sekä harjoitellaan runojen lukemista ääneen; kirjallinen tentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

- Opiskelija osaa lukea latinankielistä runotekstiä ääneen,
- osaa analysoida runotekstiä metrisesti,
- tunnistaa tavallisimmat runomitat.

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten ääntämisen teoriaa ja käytäntöä, ryhmätyötaitoja, itsenäistä työskentelyä ja ajanhallintataitoja.

Study materials

Kurssimoniste Latinalaisen metriikan peruskurssi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item