LATP014 Grammar Exercises (Verbs) (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Latinan kielen verbioppi.

Suoritustavat

Täydennetään alkeiskursseilla (Latina 2 ja 3) hankittua kielitaitoa ja aktivoidaan sitä harjoituksin. Kurssilla LATP014 harjoitellaan ensisijaisesti verbioppia. Harjoituskurssit (kirjallisia ja suullisia harjoituksia), tentit.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Kurssit suoritettuaan opiskelija

- muistaa latinan perussanaston ja peruskieliopin ja osaa soveltaa niitä muodostamalla yksinkertaista latinankielistä tekstiä,
- hallitsee peruskieliopin pääpiirteet myös teoreettisesti eli pystyy jäsentämään lauseita ja selittämään rakenteiden käyttöä.

Additional information

Kurssien LATP013 ja LATP014 suoritusjärjestys on vapaa.

Description of prerequisites

Edellytyksenä on Latina 1-3 -kurssien suorittaminen

Study materials

Kurssimonisteet sekä LINKOMIES tai PEKKANEN, Latinan kielioppi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item