LATP006 Supplementary Language Studies (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Täydentäviä kieliopintoja. Latina 2 ja 3 -kurssien yhteydessä tehtävät kotiharjoitukset tai täydennyskurssin suorittaminen.

Suoritustavat

Latina 2 ja 3 -kurssien yhteydessä tehtävät kotiharjoitukset tai täydennyskurssin suorittaminen; muokattua ja autenttista latinankielistä tekstiä käännetään suomeksi.

Arviointiperusteet

Harjoitukset tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- hallitsee latinan peruskieliopin ja osaa tunnistaa rakenteita tekstistä,
- osaa selittää kieliopillisten muotojen merkityksen tekstissä,
- osaa kääntää ylioppilastutkinnon (lyhyt oppimäärä) tasoista latinankielistä tekstiä sanakirjan avulla suomeksi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item