LATP003 Latin 3 (Advanced Course in Latin) (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan kielellistä analyysitaitoa ja kehitetään eurooppalaisen kulttuurin ja aatehistorian sekä eurooppalaisten, erityisesti romaanisten kielten rakenteen ja sanaston tuntemusta.

Suoritustavat

Harjoituskurssi ja tentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa ja löytää latinalaiset sanat sanakirjasta,
- kykenee apuvälineiden avulla kääntämään suomeksi yksinkertaistettua latinankielistä proosatekstiä,
- tunnistaa ja pystyy muodostamaan klassisen latinan peruskielioppiin kuuluvat rakenteet (lauseenvastikkeet, sivulausetyypit, aikamuotojen käyttö, sijamuotojen erityiskäytöt), tunnistaa keskeisiä antiikin kulttuuriviitteitä.

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kirjallisia viestintätaitoja, ryhmätyötaitoja, kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä itsenäistä työskentelyä.

Study materials

Kurssimoniste Latina 3.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item