LATA049 History of the Ancient World and History of Greek and Roman Literatur (2–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Antiikin historia ja antiikin kirjallisuuden historia.

Suoritustavat

Kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

- Opiskelija tuntee antiikin tai erityisesti antiikin Rooman historian kronologian pääpiirteissään,
- osaa kertoa antiikin tai erityisesti antiikin Rooman historian vaiheista, tapahtumista ja tärkeimmistä henkilöistä,
- ymmärtää historiallisten tapahtumien merkityksen ja niiden vaikutuksen yhteiskuntaan ja kulttuuriin,
- tuntee eri kirjallisuudenlajit ja niiden kehityksen antiikissa tai erityisesti antiikin Roomassa,
- osaa kertoa kirjallisuudenlajien tärkeimmistä edustajista ja heidän teoksistaan.

Additional information

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kieleen liittyvää teoreettista asiantuntijuutta, kriittistä ja analyyttistä ajattelua, kokonaisuuden hahmotuskykyä, ajanhallintataitoja ja itsenäistä työskentelyä.

Literature

  • Toinen seuraavista vaihtoehdoista (2 tai 3 op): CASTRÉN, Uusi antiikin historia, s. 302-616 (3 op) tai KAMM, The Romans, s. 1-75 ja 171-207 sekä SOWERBY, The Greeks, s. 29-72 (2 op). Tarkista henkilöiden nimiasut esim. Antiikin käsikirjasta (Castrén).<br /><br />Ja /tai toinen seuraavista vaihtoehdoista (2 op): KAIMIO-OKSALA-RIIKONEN, Antiikin kirjallisuus ja sen perintö (1998 tai uudempi painos), tai Roomaa koskevat osat teoksesta KANSOJEN KIRJALLISUUS I (Bendz) tai MAAILMAN KIRJALLISUUS I (Thesleff).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item