LATA044 Roman and Greek Art (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Antiikin taide.

Suoritustavat

Kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

- Opiskelija osaa kertoa antiikin eri kausien taidesuuntauksista (kuvanveisto, maalaus, mosaiikit, arkkitehtuuri) ja tärkeimmistä teoksista,
- ymmärtää niiden merkityksen myöhemmälle taiteelle ja kulttuurille

Additional information

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kieleen liittyvää teoreettista asiantuntijuutta, kriittistä ja analyyttistä ajattelua, kokonaisuuden hahmotuskykyä, ajanhallintataitoja ja itsenäistä työskentelyä.

Literature

  • HONOUR-FLEMING, Maailman taiteen historia (1992), s. 59-68, 104-191, 258-295, tai uudemmasta painoksesta luvut: "Varhaiset korkeakulttuurit" (kappaleet "Aigeialainen kulttuuri" ja "Taideteos kontekstissa"), "Kreikkalaiset ja heidän naapurinsa”, "Hellenistinen ja roomalainen taide" ja "Varhaiskristillinen ja bysanttilainen taide".

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item