LATA034 Vulgar Latin, Medieval Latin or Latin of the Later Periods (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Vulgaarilatinaa, keskiajan tai uuden ajan latinaa.

Suoritustavat

Kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

- Opiskelija ymmärtää ja osaa tulkita apuvälineiden avulla latinankielistä kirjallisuutta kielellisesti ja asiasisällön kannalta omassa kulttuurikontekstissaan,
- tuntee latinan kielen kehityksen eri vaiheita,
- osaa erotella tekstistä tiettyjä latinan kehitysvaiheita kuvaavia piirteitä sekä erityislatinan piirteitä ja selittää niitä

Additional information

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kieleen liittyvää teoreettista asiantuntijuutta, analyyttistä ajattelua, ajanhallintataitoja ja itsenäistä työskentelyä.

Literature

  • Yksi seuraavista vaihtoehdoista:<br /><br />— PETRONIUS, Cena Trimalchionis,<br /><br />— vulgaarilatinalaisia tekstejä esim. VÄÄNÄSEN ja ROHLFSIN valikoimista,<br /><br />— ITINERARIUM EGERIAE, valikoituja otteita,<br /><br />— SVENNUNG, Från senantik och medeltid, n. 30 sivua, tai vastaava määrä PEKKASEN valikoimasta Ramus virens, tai MARCUSSON-NORBERGIN valikoimasta Med lärde på latin, tai SIDWELLIN teoksesta Reading Medieval Latin,<br /><br />— JUUSTEN (PORTHAN), Chronicon episcoporum Finlandensium, valikoima,<br /><br />— Keskiajan latinankielistä runoutta, n. 40 sivua esim. kokoelmasta CARMINA BURANA tai teoksesta RABY, The Oxford book of Medieval Latin verse,<br /><br />— Renessanssiajan latinankielistä runoutta, n. 40 sivua antologiasta MUSAE REDUCES.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item