LATA031 History of Latin (2–6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Latinan kielen kehityksen eri vaiheet.

Suoritustavat

Kirjatentti. Yksi seuraavista vaihtoehdoista (2 op):

STOLZ-DEBRUNNER-SCHMID, Geschichte der lateinischen Sprache (myös italiaksi), tai PALMER, The Latin language (Part I), tai CLACKSON-HORROCKS, The Blackwell history of the Latin language.

Ja/tai kotitentti (4 op), josta sovitaan erikseen kuulustelijan kanssa

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

- Opiskelija tuntee latinan kielen kehityksen eri vaiheita,
- osaa selittää latinan kieleen eri aikoina vaikuttaneita tekijöitä,
- osaa selittää latinan ja nykykielten välisiä yhteyksiä,
- osaa erotella latinankielisestä tekstistä tiettyjä kehitysvaiheita kuvaavia piirteitä sekä erityislatinan piirteitä ja selittää niitä

Additional information

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kieleen liittyvää teoreettista asiantuntijuutta, analyyttistä ajattelua, ajanhallintataitoja ja itsenäistä työskentelyä.

Literature

  • Yksi seuraavista vaihtoehdoista (2 op):<br /><br /><br />STOLZ-DEBRUNNER-SCHMID, Geschichte der lateinischen Sprache (myös italiaksi), tai PALMER, The Latin language (Part I), tai CLACKSON-HORROCKS, The Blackwell history of the Latin language.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item