LATA026 Poetry of Archaic Period (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Arkaaisen ajan runoutta.

Suoritustavat

Kirjatentti tai luentosarja tentteineen.

Latinankielisen kirjallisuuden lukemista alkukielellä. Kirjatentissä (itsenäisesti valmisteltu teksti) saa käyttää sanakirjaa. Ennen kirjatenttiin valmistautumista luettavasta tekstistä sovitaan kuulustelijan kanssa. Luentokurssilla voi korvata minkä tahansa kohdan proosatekstin, tai vastaavasti runotekstin

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Kurssilla kehitetään antiikin (tai myöhemmän) latinankielisen kirjallisuuden tuntemusta, taitoa kääntää eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä ja taitoa tunnistaa ja tulkita antiikin kulttuuriviitteitä. Kurssin suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää ja osaa tulkita apuvälineiden avulla latinankielistä kirjallisuutta kielellisesti ja asiasisällön kannalta omassa kulttuurikontekstissaan,
- tunnistaa eri aikakausien (arkaaisen, klassisen ja keisariajan) auktoreiden ja kirjallisuudenlajien erityispiirteitä,
- ymmärtää antiikin kirjallisuuden kulttuurikonteksteja; esim. tunnistaa tietyn historiallisen tapahtuman kohdatessaan sen kirjallisuudessa ja osaa selittää sen,
- tunnistaa antiikin kulttuurin piirteitä eurooppalaisessa kulttuurissa

Additional information

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kieleen liittyvää teoreettista asiantuntijuutta, kriittistä ja analyyttistä ajattelua, kokonaisuuden hahmotuskykyä, ajanhallintataitoja ja itsenäistä työskentelyä.

Literature

  • Yksi seuraavista vaihtoehdoista:<br /><br />— PLAUTUS tai TERENTIUS, yksi komedia,<br /><br />— LUCRETIUS, n. 500 säettä teoksesta De rerum natura

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item