LATA024 Optional Studies (2–4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Valinnaisia latinankielisen kirjallisuuden opintoja.

Suoritustavat

Opiskelutapa: Sovitaan kuulustelijan kanssa.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Kurssilla kehitetään antiikin (tai myöhemmän) latinankielisen kirjallisuuden tuntemusta, taitoa kääntää eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä ja taitoa tunnistaa ja tulkita antiikin kulttuuriviitteitä. Kurssin suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää ja osaa tulkita apuvälineiden avulla latinankielistä kirjallisuutta kielellisesti ja asiasisällön kannalta omassa kulttuurikontekstissaan,
-tunnistaa eri aikakausien (arkaaisen, klassisen ja keisariajan) auktoreiden ja kirjallisuudenlajien erityispiirteitä,
-ymmärtää antiikin kirjallisuuden kulttuurikonteksteja; esim. tunnistaa tietyn historiallisen tapahtuman kohdatessaan sen kirjallisuudessa ja osaa selittää sen,
-tunnistaa antiikin kulttuurin piirteitä eurooppalaisessa kulttuurissa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item