LATA010 Latin Syntax (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Latinan kielen lauseoppi.

Suoritustavat

Harjoituskurssi tentteineen tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojaksossa harjoitetaan kieleen liittyvää teoreettista asiantuntijuutta. Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa, ymmärtää ja osaa analysoida monimutkaisempia latinan lauserakenteita,
- osaa analysoida erityyppisiä sivulauseita, nominaalirakenteita, lauseenvastikkeita ja epäsuoraa esitystä

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kirjallisia viestintätaitoja, ryhmätyötaitoja, kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä itsenäistä työskentelyä.

Description of prerequisites

Edeltävät tiedot: Edellytyksenä on perusopintojen kielioppiharjoitusten (LATP013 ja LATP014) suorittaminen.

Literature

  • SJÖSTRAND, Ny latinsk grammatik tai STRENG, Latinan kielioppi oheismateriaaleineen (Caesar).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item