KYVP1005 Sign language legislation and rights (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään viittomakieleen liittyvää lainsäädäntöä ja viittomakielisten oikeuksia sekä kansainvälisesti että Suomessa ja pohditaan niiden maakohtaista erilaisuutta. Lisäksi pohditaan institutionaalisen työn tärkeyttä Euroopan ja maailman kuurojen kielellisten oikeuksien saamiseksi.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3

Learning outcomes

- osaa kuvata viittomakielisten yhteiskunnallista asemaa Suomessa sekä osittain muualla maailmassa, esim. Pohjoismaissa
- tietää viittomakielisten oikeudellisen aseman Suomessa ja osaa suhteuttaa sitä muiden maiden tilanteeseen
- ymmärtää kuurojen kattojärjestöjen (Kuurojen Liitto, WFD, EUD) merkityksen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen
- tietää vähemmistötutkimuksen keskeiset peruskäsitteet ja näkökulmat.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item