KYVP1003 Introduction to Deaf anthropology (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään kulttuuriantropologian käsitteisiin ja tutkimukseen erityisesti viittomakielisten näkökulmasta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

- tuntee kulttuuriantropologian peruskäsitteet
- ymmärtää, millä tavoin antropologista tutkimusta tehdään
- omaa yleiskäsityksen viittomakielisten ja viittomakielisyyden kulttuurisen moninaisuudesta

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item