KYVP1002 Introduction to Deaf Studies (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla keskitytään sekä suomalaisen että muiden maiden kuurojen yhteisöjen historiaan ja tärkeisiin tapahtumiin. Kurssilla käsitellään viittomakielityön tärkeyttä sekä pohditaan, kuinka kuuroja nimitetään eri yhteyksissä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

- ymmärtää uusimmat kuurojen kulttuurin tutkimuksen käsitteet
- osaa kuvailla erilaisia kuurojen kulttuuriin liittyviä ilmiöitä käsitteiden avulla
- ymmärtää millä tavoin kuurojen kulttuurin tutkimus on muuttunut historian aikana
- omaa yleiskäsityksen tämän hetkisestä kulttuurintutkimuksen suuntauksista

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item