KTTA4150 Excel-applications in Finance (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään rahoituksen käytännön ongelmien mallintamiseen Excelillä ja sen Visual Basic for Applications (VBA) -ohjelmointikielellä. Kurssi suoritetaan perehtymällä itsenäisesti kurssikirjallisuuteen ja suorittamalla vaaditut harjoitustehtävät. Käsiteltävät aihepiirit: yritysrahoituksen mallit, portfoliomallit, sijoitusinstrumenttien hinnoittelu.

Suoritustavat

Itsenäisesti tehtävät harjoitustehtävät.
Kevät, 4. periodi ja kesä

Learning outcomes

Syventää osaamista sekä rahoituksesta että Excelistä.
Kurssin päättyessä opiskelijan tulisi osata
-mallintaa Excelillä rahoituksen perusmalleja
-analysoida empiirisiä tuloksia
-käyttää Excel:iä ja VBA:ta apukeinoina datan muokkaamiseen

Description of prerequisites

Aineopintotason tiedot rahoituksesta. Kvantitatiiviset perusvalmiudet.

Study materials

Benninga, S. 2008. Financial Modeling. The MIT Press.
JA/TAI
Vaihekoski, M. 2004. Rahoitusalan sovellukset ja Excel. Wsoy.
JA
Helbæk, M., Løvaas, R. and Mjølhus, J. 2013. Financial modelling and asset valuation with Excel. Routledge.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item