KPTJ1400 Other competence to support the construction of professional expertise (5 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

• Pedagogiset taidot, johtajuusosaaminen, yrittäjyysosaaminen, laatu- tai kehittämistyö, Työelämätietous

Suoritustavat

• Asiantuntijatehtävät: omaan tutkimukseen perustuva suunnittelu-, opetus- ja kehittämistyö laitoksilla ja projekteissa.
• Yhteiskunnalliset palvelutehtävät: omaan tutkimukseen perustuva yhteiskunnallisesti merkittävä kehittämistyö ja/tai soveltuvat yliopistotasoiset pedagogiset opinnot
• Asiantuntijuutta ja tutkijuuden kehitystä tukevia koulutuksia, tilaisuuksia ja vierailuluentoja, joista kooten voidaan ohjaajan kanssa neuvotella suoritus.

Arviointiperusteet

Sovitaan opintosuorituksittain.

Learning outcomes

• kykenee toimimaan oman tutkimusaiheensa asiantuntijana tieteellisissä suunnittelu-, opetus- ja kehittämistehtävissä
• kykenee tiedeperustaiseen pedagogiseen toimintaan, omaa korkeakoulupedagogista osaamista
• omaa opintojen aikana kartutettuja tai päivitettyjä työelämävalmiuksia (projektinhallinta, johtamistaidot)

Additional information

Esimerkkejä opintosuoritusten mitoitukseksi
Maksimissaan 3 op / hanke - Projektitutkijan/tutkimusavustajan tehtävät omaan väitöskirjatutkimukseen suoraan liittyvällä tutkimusalueella; 0.5-1 op - Uusien tutkimushankkeiden valmistelua ja hakuihin osallistumista,
Maksimissaan 2 op - Asiantuntijatehtävät oman väitöskirjan teemaan liittyen, esimerkiksi koulutus menetelmästä syventävällä tasolla (ei oman laitoksen opetusvelvoitteeseen liittyvä opetus)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item