KPTJ1200 Communication skills (2–5 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, Vuorovaikutusosaaminen, Kielitaito ja kansainvälisyysosaaminen, Mediataidot, Esiintymistaidot.

Suoritustavat

Tieteellinen kirjoittaminen ja siihen liittyvä kurssitus tai suulliset tieteelliset esitykset. Kaikille pakollinen sisältö: vähintään 2 opintopistettä viestintäosaamisen opintoja, esimerkiksi Kielikeskuksen tarjoamilta kursseilta.

Arviointiperusteet

Sovitaan opintosuorituksittain.

Learning outcomes

Osaamistavoitteet: kykenee kirjalliseen ja suulliseen tieteelliseen viestintään sekä suomeksi että ainakin yhdellä vieraalla kielellä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item