KOPA1001 Language learning today: New environments, new tools (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan digitalisatioon ja sen vaikutuksiin koulumaailmaan ja erityisesti kielenopetukseen ja oppimiseen. Kurssi perehdyttää opiskelijoita uusien oppimisympäristöjen ja työvälineiden käyttöön ja arviointiin sekä oppilaiden oppimisen tukemiseen ja arviointiin tällä alueella. Verkkoympäristöihin ja työkaluihin perehdytään erilaisten käytännön esimerkkien kautta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, projektityö

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista), loppuseminaari

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää digitalisaation haasteita ja mahdollisuuksia kielenopetukselle
• tuntee ja osaa käyttää kielenopettajan työssä olennaisia verkko-oppimisympäristöjä ja oppimisen välineitä.
• osaa arvioida erilaisten verkkoympäristöjen ja -työkalujen toimivuutta kielenopetuksessa.
• pystyy tukemaan oppilaita verkkoympäristöjen ja –työkalujen tarkoituksenmukaisessa oppimiskäytössä.
• osaa käyttää sähköisiä arviointityökaluja tarkoituksenmukaisesti
• osaa hakea lisätietoa eri oppimisympäristöjen ja työkalujen käytöstä kielenopetuksessa.

Study materials

Ilmoitetaan kurssin alussa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item