KOGA381 Usability in Everyday Environment (9 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla pyritään antamaan käsitys siitä, mitä käytettävyydellä tarkoitetaan, miten käytettävyys tai sen puute ilmenee jokapäiväisen ympäristömme artefaktoissa (ihmisen toteuttamissa tuotteissa, laitteissa ja ympäristöissä) ja millä tavalla käytettävyyttä arvioidaan ja tutkitaan. Tavoitteena on, että kurssin suorittanut pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan annetun artefaktin käytettävyysarvioinnin.

Suoritustavat

Essee, harjoitustyö ja kokeellinen harjoitustyö.

Learning outcomes

-

Study materials

Faulkner C. 1998. The Essence of Human-Computer Interaction. Sekä yksi seuraavista: Norman D. 1990. The design of everyday things. Norman D. 1988. The psychology of everyday things, Norman D. 1991. Miten avata mahdottomia ovia.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item