KLSP004 Introduction to Language Studies (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi kartoittaa kieltä tutkimuksen kohteena ja antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.

Suoritustavat

Verkkokurssi, johon liittyy 2 - 3 live-luentoa (aloitustapaaminen, kielitieteen tutkimusalueita käsittelevä luento ja tarvittaessa päätöstapaaminen). Opiskelija katsoo Optima-opiskeluympäristössä kielentutkimuksen eri alueita käsittelevät videot ja tekee niihin liittyvät oppimistehtävät.

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Hyväksytty: Opiskelija on tehnyt kaikki opintojakson tehtävät ja ne on arvioitu hyväksytyiksi. Tehtävä arvioidaan hyväksytyksi, kun tehtävänanto täyttyy eikä tehtävänpalautuksessa ole merkittäviä asiavirheitä.

Hylätty: Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia tehtäviä ja/tai hän ei ole täydentänyt hylätyksi arvioitua tehtävänpalautustaan ohjeiden mukaisesti.

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija
• osaa tarkastella kieltä tutkimuksen kohteena
• tunnistaa maailman kielten moninaisuuden ja kielellisen monimuotoisuuden
• osaa tarkastella kieltä sen eri konteksteissa (esim. kieli ja yhteiskunta)
• tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen tarkastelunäkökulmien eroja ja yhtäläisyyksiä
• osaa nimetä erilaisia kielentutkimuksen alueita
• tunnistaa keskeiset kielitieteen kuvaustasot (fonologia, morfologia, syntaksi, leksikologia, semantiikka, pragmatiikka) ja niiden peruskäsitteitä
• osaa nimetä keskeisiä kielentutkimuksen historian suuntauksia
• osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja kielitieteellisiltä verkkosivustoilta
• ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa

Additional information

Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen opiskeluvuoden syksy

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item