KIRP131 History Of Western Literature (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Euroopan kirjallisuushistoria.

Suoritustavat

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kirjallisuuden tyylikaudet, osaa nimetä niiden keskeiset edustajat ja tuntee kirjallisuuden lajien historiaa.

Study materials

Euroopan kirjallisuushistoria -verkkosivut
https://koppa.jyu.fi/avoimet/taiku/kirjallisuuden_aikajana

Literature

  • Vartiainen: Länsimaisen kirjallisuuden historia; ISBN: 978-951-692-721-6
  • Auerbach: Mimesis Esitietovaatimukset; ISBN: 951-717-657-0

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item