KIRA260 Narrative Theory (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kertovan tekstin tutkimuksen perustavat teoriat ja lähestymistavat.

Suoritustavat

kontaktiopetus tai kirjatentti

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kertovan tekstin perusperiaatteet ja analyysitavat.

Study materials

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset:
Genette: Narrative Discourse
Rimmon–Kenan: Kertomuksen poetiikka

Literature

  • Rimmon–Kenan: Kertomuksen poetiikka; ISBN: 0-8014-1099-1
  • Genette: Narrative Discourse<br /><br />Genette: Narrative Discourse; ISBN: 0-8014-1099-1

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item