KIRA242 Pedagogy of Literature (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

peruskoulun ja toisen asteen kirjallisuudenopetuksen taustat, tavoitteet, sisällöt ja käytännöt

Suoritustavat

kontaktiopetus tai portfolio

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee peruskoulun ja lukion kirjallisuudenopetuksen historiallisen ja nykyisen aseman sekä merkityksen. Hän pystyy soveltamaan kirjallisuustieteellistä osaamistaan koulun kirjallisuudenopetuksessa.

Literature

  • Ahvenjärvi & Kirstinä: Kirjallisuuden opetuksen käsikirja (mikäli suoritetaan portfoliona); ISBN: 9789522224996

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item