KIRA1201 Genre Theory (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kirjallisuuden lajiteorian perusteet ja genren roolit kulttuurisessa merkityksenmuodostuksessa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjatentti.

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa pohtia kriittisesti lajiin liittyviä teoreettisia kysymyksiä ja ymmärtää genren merkityksen taiteissa, mediassa ja kulttuurissa.

Literature

  • Frow: Genre (2006); ISBN: 0-415-28063-X
  • Dowd & Stevenson (toim.): Genre Matters: Essays in Theory and Criticism (2006); ISBN: 1841509302

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item