KIRA110 Literary Theory (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kirjallisuustieteen keskeiset tutkimussuuntaukset ja teoriat. Painotus on tutkimuksen nykysuuntauksissa. Kirjallisuuden teoriaa käsitellään myös suhteessa käytännön tutkimukseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjatentti. Pääaineopiskelijoille suositellaan osallistumista kontaktiopetukseen. Kirjatenttiin sisältyy soveltava tehtävä.

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut kirjallisuusteoreettisia lähestymistapoja ja osaa perustellusti ja valikoiden soveltaa kirjallisuudentutkimuksen erilaisia teorioita omissa kirjallisuusanalyyseissaan.

Literature

  • Seldon, Widdowson, Brooker (toim.): A Reader’s Guide To Contemporary Literary Theory (4th edition tai uudempi); ISBN: 9781408211779
  • Alanko–Käkelä–Puumala (toim.): Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä; ISBN: 978-952-222-003-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item