KIKV1009 Writing as Creative Process (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Oman kirjallisen luovan prosessin hahmottaminen. Luovuuden nykynäkökulmat ja historia. Käytännöllisten luovuusharjoitusten kokeileminen ja arviointi.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• nimetä luovan työn ominaispiirteitä
• eritellä ja arvioida kirjallista työtään luovuuden tutkimuksen näkökulmasta
• löytää työkaluja luovan prosessin ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Study materials

- Nisu, M. 2016. Kirjoittaja metsässä – luontoelämykset kirjoittamisprosessin osana. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Kirjallisuus / kirjoittaminen. Pro gradu -tutkielma. (Saatavana elektronisesti JYKDOKista.)
- Sternberg, R. J. (2012). The assessment of creativity: An investment-based approach. Creativity Research Journal, 24 (1), 3-12. Saatavina e-lehtenä JYKDOKista.

Literature

 • Sawyer, R.K. 2012. Explaining creativity: the science of human innovation. New York: Oxford University Press. (Saatavina e-kirjana JYKDOKista.); ISBN: 978-019-983-820-2
 • Uusikylä, K. 2012. Luovuus kuuluu kaikille. Jyväskylä: PS-kustannus.; ISBN: 978-952-451-572-6
 • Haavikko, R. 2000. Miten kirjani ovat syntyneet. 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY.; ISBN: 951-025-018-X
 • Kaufman, S. B. & Kaufman, J. C. (eds.) 2009 (2003). The psychology of creative writing. New York: Cambridge University Press.; ISBN: 978-052-188-164-7
 • Levola, K. (toim.) 2007. Kirjailijan työmaat. Helsinki: Tammi.; ISBN: 978-951-313-954-4
 • Elbow, P. 1998 (1981). Writing with power. Techniques for mastering the writing process (2nd ed.). New York: Oxford University Press.; ISBN: 978-019-802-819-2
 • Onkeli, K. 2010. Kutsumus. Turku: Sammakko.; ISBN: 978-952-483-135-2
 • Svinhufvud, K. 2016 (3. uudistettu laitos). Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House.; ISBN: 978-951-884-559-4
 • Glaveanu, V., Tanggaard, L. & Wegener, C. (eds.) 2016. Creativity – A New Vocabulary. New York: Palgrave Macmillan.; ISBN: 978-113-751-179-9
 • Piispa, M. & Salasuo M. 2014. Taiteilijan elämänkulku. Tutkimus nuorista taiteilijoista 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 156, Tiede. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.; ISBN: 978-952-599-468-1
 • Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Helsinki: WSOY.; ISBN: 978-951-039-320-8
 • Ekström, N. 2011. Kirjoittamisen opettajan kertomus. Kirjoittamisen opettamisesta kognitiiviselta pohjalta. (Väitöskirja.) Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in humanities 160. (Saatavina e-kirjana JYKDOKista.); ISBN: 978-951-394-419-3
 • Raami, A. 2016. Älykäs intuitio: ja miten käytämme sitä. Helsinki: S&S.; ISBN: 978-951-523-779-8
 • Ylikangas, M. (toim.) 2016. Mielen salat. Helsinki: Gaudeamus.; ISBN: 978-952-495-407-5
 • Mazzarella, M. 2013. Elämä sanoiksi (suom. R. Rintamäki). Helsinki: Tammi.; ISBN: 978-951-317-325-8
 • Limnell, P. & Kunnas-Holmström, K. 2015. Taiteen ja tieteen järjestykset sekä luovat prosessit. Porin taidemuseon julkaisuja 142.; ISBN: 978-952-564-861-4

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item