KIKS113 The Concept and History of Authorship, the Identity of the Writer (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Modernin kirjailijuuden muodostuminen, tekijyys ja monitekijyys, sekä kirjoittajan identiteetti ja tekstilajien oppiminen.

Suoritustavat

Luento, verkko-opetus,essee, tentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee luovan tekijän ja kirjailijuuden (authorship) tradition ja suhteen teksteihin. Hän tuntee myös kirjoittajien identiteettiin liittyviä kysymyksiä, sekä kirjoittajien roolien yhteydet tekstilajeihin.

Literature

  • Bennett, Andrew: The Author (2005); ISBN: 0-415-28163-6
  • Barthes, Roland:Tekijän kuolema, tekstin syntymä (1993); ISBN: 951-9066-68-3
  • Kurikka, Kaisa ja Pynttäri, Veli-Matti : Tekijyyden tekstit (2006); ISBN: 951-746-797-4
  • Clark, Romy and Ivanič, Roz: The Politics of Writing (1997); ISBN: 0-415-13482-X
  • Foucault, Michel: Mikä tekijä on? Nuori Voima (2006)
  • Vandermeulen,Carl: Negotiating the personal in creative writing (2011); ISBN: 9781847694393

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item