KIKS111 Study of Writing (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kirjoittamisen tutkimuksen eri alueet, opiskelijan maisterintutkielmaan liittyvää erityissuuntausta käsittelevät aineistot.

Suoritustavat

Luento, verkko-opetus, opintopiiri, referaatti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietojaan kirjoittamisen tutkimuksesta voidakseen käyttää oppimaansa maisterintutkielmassaan.

Literature

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item