KIKP218 Text Collection (Basic Studies) (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Valitun lajin tekstikokoelman kirjoittaminen. Oman kirjoitusprosessin tietoinen tarkkailu.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

• soveltaa kirjoittamisen perusopinnoissa oppimiaan lajitietoja ja -taitoja
• tuottaa valitsemastaan lajista tekstikokoelman
• tunnistaa ja kehittää oman kirjoitusprosessinsa vaiheita
• soveltaa saamaansa palautetta
• kuvata ja perustella omaa työskentelytapaansa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item