KIKP2013 Creative Autobiographical Writing (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Omaelämäkerrallisen kirjoittamisen keinot. Muistamisen subjektiivisuus, omaelämäkerrallinen sopimus ja astuminen fiktion suuntaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa tarinallisuuden merkityksen ihmiselle
• löytää ja käyttää omasta elämästään kirjoittamisen materiaalia
• etäännyttää kokemaansa fiktion keinoin
• hankkia tietoa kirjoittamisen pohjaksi.

Description of prerequisites

KIKP210 Kirjoittajan yhteisöt tai KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat

Study materials

- Korhonen, P. 2016. "Ihan ensimmäisenä huomauttaisin, että tämä on vääränlainen muisto" moniääninen, fiktiivinen omaelämäkerta ja sen terapeuttisuus. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Kirjoittaminen. Pro gradu -tutkielma. (Saatavilla elektronisena JYKDOKista.)
- Lehtonen, S. (2015). Writing Oneself into Someone Else’s Story – Experiments With Identity And Speculative Life Writing in Twilight Fan Fiction. Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, 2 (2), 7-18.
- Strawson, G. 2016. En ole kertomus (suom. J. Mikkonen). Niin & Näin. Filosofinen aikakausilehti (90) 3/2016, 23–27.
- Torvinen, H. 2011. Muistojen värittämät maisemat. Hybris 3/2011. hybrislehti.net/hybris-32011/muistojen-värittämät-maisemat

Literature

  • Reinikainen, P. 2007. Elämänkaarikirjoitus ja ihmisen vuodenajat. Helsinki: Kirjapaja.; ISBN: 978-951-607-442-2
  • Kosonen, P. 2014. Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen. Itsetuntemusta kirjoittamisen opettamiseen. Teoksessa E. Karjula (toim.) Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 97–121.; ISBN: 978-952-300-063-6
  • Koivisto, P. 2005. "Minähän se olen!" Miten elämästä tulee fiktiota Pirkko Saision romaanissa Pienin yhteinen jaettava. Teoksessa P. Lyytikäinen, J. Nummi & P. Koivisto (toim.) Lajit yli rajojen : suomalaisen kirjallisuuden lajeja. Helsinki: SKS, 177–205.; ISBN: 951-746-677-3
  • Mazzarella, M. 2013. Elämä sanoiksi (suom. R. Rintamäki). Helsinki: Tammi.; ISBN: 978-951-317-325-8
  • Kuismin, A. 2013. Päiväkirjat ja omaelämäkerrat: Aikain muistot ja kokemusten koulut. Teoksessa L. Laitinen ja K. Mikkola (toim.) Kynällä kyntäjät: Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa. Helsinki: SKS, 60–97.; ISBN: 978-952-222-453-8
  • Hakkarainen, J., Harkimo, M. & J. Virta (toim.) 2014. Muisti. Acta Philosophica Tamperensia (6). Tampere University Press.; ISBN: 978-951-449-371-3

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item