KIKP2011 Writer as a Reader (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kirjoittamisen ja lukemisen vuorovaikutus, kirjoittajalle ominainen tapa lukea. Kirjallisuuden analysointi- ja tulkintatapoja: miten teksti rakentuu ja vaikuttaa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai tentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tiedostaa lukemisen merkityksen kirjoittajalle
• etsiä lukemastaan materiaalia ja välineitä
• ymmärtää tekstin vaikutusmahdollisuuksien luonnetta
• tuntee esimerkkejä kirjoittamisen tutkimusaiheista

Study materials

- Hämeenaho, P. 2014. Kallen kiipeilypuu. http://kirjoittajanmatkassa.blog.jyu.fi/2014/11/kallen-kiipeilypuu.html
- Kajava, M. 2013. Mielen maisemia. Näytelmäkirjailijan yksinäistä poetiikkaa hahmottamassa. Pro gradu.
- Partanen, M. 2016. Historiallisen romaanin lähdetyö ja mentaalinen simulointi. Pro gradu.
- Rautiainen, A. M. 2016. Onko kirjoittamisen ilolle tilaa. Scriptum vol. 3, issue 1. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201609134086.
- Suvanto, K. 2016. Inspiring Imagery : An Introduction to Evoking Vivid Mental Imagery in Creative Writing. Scriptum vol. 3, issue 1. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201609134092.
- Venho, J. 2017. Eksyjän runousoppi. Noesis: puhetta runoudesta. http://noesis.fi/eksyjan-runousoppi/

Literature

  • Rauhala, P. 2015. Taivaslaulu. Helsinki: Gummerus.; ISBN: 978-951-209-128-7
  • Koho, S. Syyllisyyttä, pelkoa ja häpeää vaiennetussa kehossa. Tunteiden tiloja Pauliiina Rauhalan romaanissa Taivaslaulu. Teoksessa Helle, A. & Hollsten, A. Tunteita ja tuntemuksia suomalaisessa kirjallisuudessa. Helsinki: SKS, 195–220.; ISBN: 978-952-222-742-3
  • Rantalaiho, L. 2014. Jännitettä rautalankaan. Tarinan yhteiskunta ja politiikka. Teoksessa Henriksson, S., Hirsjärvi, I. & Leinonen, A. (toim.) Kummallisen kirjoittajat. Opas fiktiivisen maailman luomiseen. Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry, 44–63.; ISBN: 978-952-677-655-2
  • Vacklin, A. 2015. Kirjoittajan työprosessista. Teoksessa Vacklin, A. & Rosenvall, J. Käsikirjoittamisen taito. Helsinki: Like, 269–291.; ISBN: 978-952-011-217-2
  • Raevaara, T. 2016. Kaikki alkaa ideasta. Teoksessa Tajuaako kukaan? Opas tieteen yleistajuistajalle. Tampere: Vastapaino, 23–37.; ISBN: 978-951-768-546-7
  • Grünthal, S. 2016. Säkeilyvaara. Runouden käyttöopas. Helsinki: WSOY.; ISBN: 978-951-041-607-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item