KIKA421 Feedback Skills (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Palautteen merkitys kirjoittamisen oppimisessa ja opetuksessa. Kirjoittamisen opinnoissa muodostuneiden palautetaitojen arviointi harjoitusten avulla.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa
• tunnistaa erilaisia palautteen vastaanottajia
• pohtia teoreettisesti palautteen antamisen ja vastaanottamisen kysymyksiä
• antaa taiteellisesti ja oppimisen kannalta perusteltua palautetta.

Literature

  • Askew, S. & Lodge, C. 2000. Gifts, pingpong and loops – linking feedback and learning. Teoksessa S. Askew (toim.) Feedback for Learning. London and New York: Routledge, 1–17. (Saatavilla myös elektronisena).; ISBN: 041-523-771-8
  • Ekström, N. 2008. ”Tarvitaanko muutakin kuin hyvät lukulasit, kirjoittamisen oppimista edistävä palaute.” Teoksessa J. Joensuu ym. (toim.) Luova laji. Jyväskylä: Atena, 35–55.; ISBN: 978-951-796-516-3
  • Gottelier, L. 2014. Matkalla kohti lukijaa. Palautteen merkitys kirjoitusprosessille. Teoksesta E. Karjula 2014. Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 125–141.; ISBN: 978-952-300-063-6
  • Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House, 64–98.; ISBN: 978-951-884-559-4
  • Keltinkangas-Järvinen, L. 2010. Temperamentti – persoonallisuuden biologinen selkäranka. Teoksessa R-L. Metsäpelto & T. Feldt (toim.) Meitä on moneksi: Persoonallisuuden psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 49–69.; ISBN: 978-952-451-208-4
  • Helminen, T. (toim) 2012. Uusi syntyy hämärässä: Dramaturgin ja kirjailijan dialogista. Teoksessa Salminen, P. & Snicker, E. (toim.) Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like.; ISBN: 978-952-010-809-0

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item