KIKA420 Teaching Writing (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Keskeiset oppimiskäsitykset (humanistinen/kokemuksellinen, kognitiivinen, konstruktivistinen/integratiivinen). Niiden soveltaminen opetuksen suunnitteluun.

Suoritustavat

Kontaktiopetus oppimistehtävineen.
Kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

• tunnistaa nykyaikaiset kirjoittamisen opetuksen oppimiskäsitykset ja -teoriat
• analysoida omia kirjoittamisen opetus- tai opiskelukokemuksiaan
• tiedostaa oman näkemyksensä hyvästä kirjoittamisen opetuksesta
• suunnitella tavoitteellisen kirjoittamisen opetustuokion.

Study materials

Niskanen, P. & Rautiainen A. M. 2011. Salataiteesta sanataiteeseen. Taiteen perusopetuksen sanataiteen opetussuunnitelma. Jyväskylän kansalaisopisto. https://www.avoin.jyu.fi/koppa/opintojaksot/kika420/salataiteesta-sanataiteeseen.

Lisäksi opettajan ilmoittama muu materiaali.

Literature

  • Ekström, N. 2008. Tekijä kirjoittajakoulutuksessa. Teoksessa E. Haverinen, E. Vainikkala & T. Lahdelma (toim.) Tekijyyden ulottuvuuksia. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 93. Jyväskylän yliopisto, 209–224.; ISBN: 978-951-393-112-4
  • Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House, 13–62.; ISBN: 978-951-884-559-4
  • Haanpää, P. 2015. Sanataideohjaajan opas. Helsinki: Avain.; ISBN: 978-952-304-060-1

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item