KIKA412 Therapeutic Writing (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kirjallisuusterapian ja terapeuttisen kirjoittamisen historia, menetelmät ja soveltamisalueet. Oma suhde terapeuttiseen kirjoittamiseen, luovan ja terapeuttisen kirjoittamisen yhtäläisyydet ja erot.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

• tunnistaa kirjoittamisen terapeuttisen ja hyvinvointia lisäävän vaikutuksen
• esitellä kirjallisuusterapian historiaa ja soveltamisalueita
• tarkastella omia tekstejään terapeuttisesta ja teoreettisesta näkökulmasta ja soveltaa kirjallisuusterapiamenetelmiä luovan työn tukena.

Literature

  • Malchiodi, C. A. (ed.) 2011. Ilmaisuterapiat (suom. K Kankaansivu). UNIpress.; ISBN: 978-951-579-278-5
  • Sarvela, K. 2013. Sisäinen teatteri ja luova kirjoittaminen tietoisuustaitona. Kuumussa Virtaa: Helsinki.; ISBN: 978-952-932-600-6
  • Bolton, G. Field, V. & Thompson, K. (eds.) 2011. Writing routes. A resource handbook of therapeutic writing. London; Philadelphia. Jessica Kingsley.; ISBN: 978-085-700-303-4
  • Ihanus, J. (toim.) 2009: Sanat että hoitaisimme. Terapeuttinen kirjoittaminen. Helsinki: Duodecim.; ISBN: 978-951-656-306-3
  • Bolton, G. Field, V. & Thompson, K. (eds.) 2006. Writing works. A resource handbook for therapeutic writing workshops and activities. London; Philadelphia. Jessica Kingsley Publishers. Saatavilla elektronisena.; ISBN: 978-184-310-468-1
  • Mazza, N. (ed.) 2003. Poetry therapy: theory and practice. New York: Brunner-Routledge.; ISBN: 041-594-486-4

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item